Soluțiile oferite pentru fabricile de reciclare și tratare a fiecărui tip de deșeu rezultă din experiența îndelungată a echipei Wood Expert divizia Recycling, din specializarea dezvoltată în diversele sectoare de reciclare și din cunoașterea modului de recuperare și valorificare a diverselor tipuri de materiale.

Fabrici de reciclare multimateriale care derivă din colectarea selectivă

Pre-tratarea și curățarea materialului reciclabil alimentat permite reciclarea selectivă pentru sticlă, hârtie, plastic, etc.

Fabrici de reciclare și selecție pentru hârtie și carton

Sistem de alimentare și dozare capabil să distribuie treptat materialul într-un separator dinamic, care separă cartonul de hârtie

Fabrici de reciclare și tratare a deșeurilor speciale asimilabile celor municipale

Instalații de tratare a deșeurilor care pot fi asimilate celor municipale, rezultate din activități comerciale și industriale

Fabrici de reciclare a deșeurilor municipale solide provenite din colectarea nesortată

Separă deșeurile municipale solide în două componente, solide și organice, cu recuperarea materialelor feroase și neferoase.

Fabrici de reciclare și de producere a combustibilului derivat din deșeuri RDF

Materialul de intrare este supus unui tratament mecanic, pentru reducerea dimensiunilor, cernere, separare a metalelor și separare aeraulică a materialului inert.

Fabrici de reciclare a metalelor feroase și neferoase din deșeurile municipale solide

Instalații de reciclare la cheie dedicate procesării metalelor feroase și neferoase provenite din deșeurile municipale solide.

Oferim soluții integrate pentru fabrici de reciclare deșeuri de orice tip

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Oferim soluții integrate pentru fabrici de reciclare deșeuri de orice tip

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Tel: 0732.672.147

Fabrici de reciclare pentru producerea compostului

Transformă materia organică în compost prin operațiuni de amestecare cu material vegetal și printr-un proces de biooxidare.

Fabrici de rafinare a compostului din colectarea selectivă a deșeurilor

Sunt folosite utilaje performante de rafinare pentru a obține un compost de bună calitate, potrivit pentru a fi utilizat ca îngrășământ.

Fabrici de reciclare a deșeurilor electronice (DEEE)

Instalații complete de reciclare motoare electrice, convertizoare, bobine, componente electrice DEEE pentru recuperarea materialelor reciclabile.

Fabrici de reciclare a deșeurilor de aluminiu

Prelucrarea efectuată cu ajutorul tocătoarelor, al rafinatoarelor (morilor cu ciocănele) și al liniei de sortare (magnetice, curenți turbionari, raze X).

Fabrici de reciclare a motoarelor electrice

Instalații la cheie dedicate procesării motoarelor electrice și a deșeurilor electronice DEEE în vederea recuperării componentelor acestora.

Fabrici de reciclare a metalelor mixte, a deșeurilor auto și a motoarelor electrice

Dedicate tratării și rafinării motoarelor electrice, a reziduurilor auto și a metalelor mixte, rezultate din alte tratamente

Obțineți fonduri UE în 2024 pentru fabrici reciclare deșeuri?

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Compania dvs. îndeplinește criteriile de eligibilitate și caută utilaje de reciclare?

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Tel: 0732.672.147

Fabrici de reciclare si tratare a deșeurilor voluminoase

Instalații la cheie pentru tratarea deșeurilor voluminoase provenite din activități municipale și industriale, permițând recuperarea metalelor feroase și neferoase.

Fabrici de reciclare a metalelor feroase provenite din colectarea ușoară

Linii pentru selecția metalelor. Obținem un produs final de înaltă calitate, fără reziduuri inerte, gata pentru a fi utilizat ca materie primă secundară.

Fabrici de reciclare si tratare a deșeurilor speciale și periculoase

Linii dedicate procesării deșeurilor speciale și periculoase, cum ar fi cutiile de vopsea, compuse din metale și materiale plastice.

Fabrici de reciclare si tratare pentru prelucrarea cenușii de incinerare

Procesarea cenușii de incinerare, în vederea recuperării metalelor conținute și a separării zgurii în funcție de diferitele dimensiuni.

Fabrici pentru reciclarea anvelopelor (cauciucurilor) scoase din uz

Permite dezvoltarea întregii faze de proces, de la etapele inițiale de mărunțire, cernere și deferizare până la granulația finală.

Instalații de filtrare și extracție a aerului pentru fabrici reciclare

Filtre cu saci cu autocurățare pentru selectare și mărunțire deșeuri, epuratoare și filtre pentru tratament, filtre cu cărbune activ pentru reducerea mirosurilor.

Vezi detalii și layout de producție fabrici reciclare complete

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje pentru reciclare!

Vezi detalii și layout de producție fabrici reciclare complete

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje pentru reciclare!