Startup Nation 2022
în industria de prelucrare a lemnului

Finanțare nerambursabilă pentru utilaje de tăiere și rindeluire și fabricarea de mobilier PAL / MDF/ lemn

Start-up Nation 2022 este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii. În industria de prelucrare a lemului pot fi accesate fonduri pentru echiparea cu utilje de prelucrare lemn in domeniul tăierii și rindeluirii lemnului sau pentru ateliere de fabricare a mobilei din PAL / MDF sau lemn masiv. Programul Start Up Nation 2022 se adresează firmelor din toată țara fie că au punctul de lucru în mediul urban fie în cel rural, care au fost înființate după data de 01.01.2020. Finanțarea nerambursabilă este în valoare fixă de până la 200.000 lei.

Condiții generale acordare fonduri nerambursabile – Startup Nation 2022

  • Firmă înființată începând cu 01 ianuarie 2020 inclusiv;
  • Finanțare 85-95%, dar nu mai mult de 200.000 lei;
  • Beneficiarul angajează 1 persoana pentru o finanțare de 100.000 lei;
  • Beneficiarul angajează 2 persoane pentru o finanțare de 200.000 lei;
  • Suma forfertară (salarii, chirii, utilități, etc) – maxim 60.000 lei;
  • Locurile de munca nou create vor trebui menținute 2 ani;
startup nation 2022 - fonduri nerambursabile UE - utilaje prelucrare lemn

Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare Start-up Nation România 2022

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC

20

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC

15

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC precum  și activități de Servicii și Comerț

10

Valoarea aportului propriu  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Criterii aferente investiției
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

20

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă
Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

10

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

0

Avem solutii pentru orice tip de StartUp

Politica de confidentialitate*