Programul și scopul finanțării

 • Programul Regional Vest 2021-2027: Principalul instrument de finanțare din fonduri europene în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest, care cuprinde județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.
 • Obiectivul specific 1.3B: Sprijin pentru IMM-uri pentru a îmbunătăți competitivitatea și productivitatea prin creșterea capacităților de producție și utilizarea eficientă a resurselor.

Buget și contribuția solicitanților

 • Buget total alocat: 41,25 milioane euro, împărțit în contribuții din FEDR și Bugetul Statului.
 • Valoarea finanțării nerambursabile:
  • Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție: între 300.000 și 4.000.000 euro.
  • Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii: între 200.000 și 1.000.000 euro.
 • Contribuția proprie a solicitantului: Variează între 10% și 60% din valoarea eligibilă a investiției, în funcție de județul de implementare și tipul de ajutor (regional sau de minimis).
  • Județul Arad: ajutor de stat microîntreprinderi și întreprinderi mici 50%, întreprinderi mijlocii 60% și ajutor de minimis 17%
  • Județul Timișoara: ajutor de stat microîntreprinderi și întreprinderi mici 50%, întreprinderi mijlocii 60% și ajutor de minimis 24%
  • Județul Hundedoara: ajutor de stat microîntreprinderi și întreprinderi mici 30%, întreprinderi mijlocii 40% și ajutor de minimis 10%
  • Județul Caraș Severin: ajutor de stat microîntreprinderi și întreprinderi mici 40%, întreprinderi mijlocii 50% și ajutor de minimis 10%

 

Programul Regional Vest 2021-2027 fonduri UE 2024 utilaje prelucrare lemn - Wood Expert

Tipuri de proiecte finanțate

 • Construcții și infrastructură: Spații de producție și servicii.
 • Echipamente: Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice.
 • Tehnologii avansate: Instalații care susțin industrializarea automatizată, inovația și economisirea energiei.
 • Economia circulară: Activități și echipamente care promovează noi lanțuri de aprovizionare ecologice.
 • Active necorporale: Brevete, licențe, mărci comerciale, software.

Activități eligibile prin ajutor de minimis și procedura de aplicare

 • Extinderea piețelor de vânzare: Dezvoltarea de activități de marketing și participarea la canale de internaționalizare.
 • Certificare și recertificare: Implementarea certificărilor pentru produse, servicii sau procese specifice.

Eligibilitatea solicitanților

 • IMM-uri din Regiunea Vest: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu locația de implementare în mediul urban sau rural din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Condiții de eligibilitate

 • Minim 1 loc de muncă în anul anterior depunerii proiectului.
 • Activitate desfășurată pe cel puțin 2 ani fiscali anterior depunerii proiectului.
 • Profit din exploatare în anul anterior depunerii proiectului.
 • Creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu minim 3.

Procedura de aplicare

 • Depunerea proiectelor: Perioada 01 august 2024 – 31 august 2024.
 • Evaluare și selecție: Proiectele sunt evaluate pe baza criteriilor de eligibilitate și punctaj.
 • Contractare: Semnarea contractului de finanțare și implementarea investiției.

Tipuri de utilaje care pot fi achiziționate

 • Echipamente tehnologice avansate: Utilaje și instalații care suportă automatizarea și inovarea.
 • Echipamente pentru economie de energie: Sisteme de energie regenerabilă.
 • Echipamente pentru economia circulară: Utilaje pentru reciclare și gestionarea resurselor ecologice.

Exemple concrete linii de producție lemn eligibile prin Programul Regional Vest

Cum pot ajuta aceste fonduri industria de prelucrare a lemnului

 • Modernizarea echipamentelor: Achiziționarea de utilaje moderne și eficiente care îmbunătățesc calitatea și productivitatea proceselor de prelucrare a lemnului.
 • Creșterea capacității de producție: Extinderea infrastructurii de producție și achiziționarea de noi spații și utilaje.
 • Implementarea tehnologiilor avansate: Utilizarea tehnologiilor de automatizare și digitalizare pentru a optimiza procesele de producție și a reduce costurile.
 • Economia de energie: Investițiile în echipamente care economisesc energie și reduc impactul asupra mediului.
 • Acces la piețe internaționale: Fonduri pentru activități de marketing și internaționalizare, care pot deschide noi piețe pentru produsele din lemn.

 

Vrei să aplici pentru Programul Regional Vest 2021-2027?

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje pentru lemn!

Vrei să aplici pentru Programul Regional Vest 2021-2027?

Întreabă experții noștri în utilaje pentru lemn!