Ministerul de Finante a lansat programul POC 4.1.1 Bis ce acorda IMM-urilor ce se incadreaza pentru obtinerea fondurilor, sub forma de ajutor de stat, de minim 50.000 EUR pana la maxim 500.000 EUR pentru investitii necesare retehnologizarii si investitiilor in digitalizarea operatiunilor. Prioritatea de investitii este sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei.

Calendar complet POC 4.1.1 Bis

 • Apel deschis pentru depunere proiecte: 20.09.2022 – 26.09.2022 ( 7 zile calendaristice)
 • Verificare eligibilitate si incadrare in IMM / evaluare: 27.09.2022 – 29.11.2022,
 • Semnare contracte finantare: 30.09.2022 – 31.12.2022

Ce conditii trebuie sa indeplineasca simultan beneficiarii pentru a beneficia de fonduri prin POC 4.1.1 Bis

 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in exercitiul financiar 2021;
 • sunt infiintati pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • grantul pentru investitii in retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro si o valoare maxima de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri neta pe anul 2021;
 • dispun de cofinantare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezinta o forma de ajutor public, in completarea procentelor prevazute in anexa nr. 4;
 • nu sunt considerate intreprinderi in dificultate in anul 2021, in conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi activitati, sub forma de costuri eligibile, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati;
 • se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat;
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezinta investitii care permit o contributie semnificativa la atenuarea schimbarilor climatice fara a prejudicia in mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investitii nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;
 • minimum 10% din valoarea proiectului reprezinta cheltuieli care atesta gradul de digitalizare a solicitantului prin investitii in active corporale si necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activitatii IMM-ului, sisteme integrate de hard si soft de automatizare a activitatii IMM-ului;
 • nu au efectuat o relocare, in cei doi ani anteriori cererii de ajutor, catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul si nu vor face acest lucru pentru o perioada de pana la doi ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul;
 • nu a beneficiat de ajutor ilegal si nu a utilizat, in mod abuziv, un ajutor acordat legal, care pana la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzand dobanzile aferente.

Vrei sa aplici pentru POC 4.1.1 Bis?

Cere sfatul expertilor nostri!

Vrei sa aplici pentru POC 4.1.1 Bis?

INTREABA EXPERTII NOSTRI IN DOMENIU!

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile prin programul POC 4.1.1 Bis

1. cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spatiilor de productie care fac obiectul cererii de finantare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrari, exceptate de la autorizare, precum si cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, daca aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investitiei si sunt incluse in valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrarile de modernizare este considerata eligibila doar in masura in care este aferenta unei investitii initiale;
2. cheltuieli pentru investitia de baza care cuprind:
a. dotari precum: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotari independente – care cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Daca este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice si efectuarea retelelor aferente, se pot include si cheltuieli cu racordarea utilitatilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
b. cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
c. cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activitatii de productie/servicii, transport si distributie, cu exceptia mijloacelor de transport care sunt aferente activitatii administrative sau nu sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare;
d. cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
3. cheltuieli cu transformarea digitala – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
4. taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, aferenta cheltuielilor eligibile.

Vrei sa aplici pentru POC 4.1.1 Bis?

Cere sfatul expertilor nostri!

Vrei sa aplici pentru POC 4.1.1 Bis?

INTREABA EXPERTII NOSTRI IN DOMENIU!

Descarca Ghidul Complet