Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost aprobat de Guvernul României și transmis Comisiei Europene pentru aprobare. Programul va fi administrat de ADR Nord-Vest, având ca obiectiv stimularea inovării și creșterea sustenabilă a economiei în regiunea Nord-Vest. Alocarea UE este de aproximativ 1,194 miliarde euro, cu o cofinanțare națională de aproximativ 242,67 milioane euro. Scopul programului este reducerea disparităților și îmbunătățirea nivelului de trai prin valorificarea diversității locale.

Citește mai jos ghidul complet de accesare fonduri în cadrul programului regional de dezvoltare pentru zona Nord-Vest 2021 – 2027 în domeniul utilajelor de prelucrare a lemnului și află cum poți obține fonduri nerambursabile cu valoare de minim 200.000 până la 1.5 milioane euro.

Proiectul se poate implementa în mediul rural și urban din regiunea Nord Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii).

Perioada de depunere pentru Programul regional nord-vest 2023

 • Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 18.09.2023, ora 10:00
 • Data și ora închiderii apelului de proiecte: 18.03.2024, ora 10:00

Activități sprijinite și cheltuieli eligibile

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție / prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;

Vrei să știi daca ești eligibil pentru finanțare?

Calculăm punctajul, te sfătuim cum să accesezi fondurile și propunem utilajele!

Vrei să știi daca ești eligibil pentru finanțare?

Calculăm punctajul, te sfătuim cum să accesezi fondurile și propunem utilajele!

Criterii de eligibilitate proiect

 • IMM înființat după 03.01.2022
 • Solicitantul a înregistrat număr mediu de cel puțin 3 salariați în anul anterior acordării finanțării (în anul 2022)
 • Înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțări
 • A înregistrat profit de exploatare (mai mare de 0 lei) în anul 2022
 • Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale aferente ajutorului de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.
 • Active corporale reprezintă următoarele categorii: construcții (inclusiv utilități), echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizare energetică.
 • Active necorporale: reprezintă brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.
 • Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.

Perioada de implementare a proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu trebuie să depășească 31.12.2029.

Valoarea finanțării nerambursabile

 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat în luna publicării ghidului solicitantului.
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb comunicat în luna publicării ghidului solicitantului.

Cuantumul finanțării nerambursabile acordate

Întreprinderi mijlocii:

 • Bihor și Cluj – 50%
 • Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj – 60%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi:

 • Bihor și Cluj – 60%
 • Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj – 70%

Vrei să știi daca ești eligibil pentru finanțare?

Calculăm punctajul, te sfătuim cum să accesezi fondurile și propunem utilajele!

Vrei să știi daca ești eligibil pentru finanțare?

Calculăm punctajul, te sfătuim cum să accesezi fondurile și propunem utilajele!

Eligibilitate aplicant

 • Solicitantul este societate înregistrată și are sediul social în regiunea Nord Vest, se încadrează în categoria IMM respectiv microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.
 • Să fie din mediul urban sau rural.
 • Se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 salariați în anul anterior acordării finanțării (2022) și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii, înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022.
 • Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în criteriile generale de neeligibilitate sau de excludere și dispozițiile Regulamentului 2018/1046 și asumate de solicitant prin Declarația Unică.
 • Nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii.
 • A înregistrat profit de exploatare (mai mare de 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul de finanțare nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local.