Valoare fonduri UE fermieri 2024 și obiectivul finanțării

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a comunicat că acest program va beneficia de o alocare financiară de 210.300.000 euro și face parte din cadrul PS PAC 2023-2027.

Obiectivul principal al intervenției DR-22 este consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Acest program este finanțat cu fonduri europene și contribuie la eforturile de combatere a schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pe lângă aceste aspecte, programul are și alte obiective importante, cum ar fi promovarea ocupării forței de muncă în agricultură, creșterea economică și egalitatea de gen, inclusiv prin implicarea femeilor în acest domeniu. Bioeconomia circulară și silvicultura sustenabilă completează setul de obiective pentru dezvoltarea rurală durabilă.

Sprijinul public nerambursabil din fonduri europene poate ajunge la 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi. Cuantumul maxim al finanțării variază în funcție de tipul proiectului, fiind de maximum 3 milioane de euro pentru investiții de modernizare, maximum 10 milioane de euro pentru investiții de înființare cu cel puțin investiții de procesare în sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate, și maximum 7 milioane de euro pentru celelalte investiții de înființare.

Concluzie: Puteți obține până la 3 mil de euro pentru investiții de modernizare ceea ce include linii de peleți și / sau brichete din paie, cereale, tărâțe în general biomasă uscată. 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru intervenția DR-22 va avea loc între 20 decembrie 2023, ora 9:00, și 30 aprilie 2024, ora 16:00. MADR încurajează tinerii fermieri români să participe activ la aceste sesiuni de depunere a cererilor de finanțare și subliniază importanța investițiilor în modernizarea sectorului agricol, alimentar și promovarea practicilor sustenabile.

Sfat: Pentru ca proiectul depus să obțină punctaj maxim trebuie să depuneți până la data de 31.01.2024

Categorii de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai intervenției DR-22 pot fi formele asociative cu rol economic, cum ar fi cooperativele agricole și societățile cooperative, conform legislației naționale, sau grupurile și organizațiile de producători recunoscute de MADR. De asemenea, și alți operatori economici precum IMM-uri și întreprinderi mari pot aplica pentru finanțare, inclusiv fermierii încadrați în statutul de IMM sau întreprindere mare.

  • Fermieri (cu excepția persoanelor fizice);
  • Cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
  • Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de Ministerul Agriculturii, care deservesc interesele membrilor.

Linii peleți din paie și alte resturi vegetale agricole complet automatizate cu tocătoare

Linii complete pentru producția peleților ce pornesc de la cereale, semințe și deşeuri biologice obţinute din plante agricole (paie, fân, resturi vegetale de la treierat, ierburi și culturi) până la însăcuire și paletizare automată cu ajutorul roboților industriali.

  • Productivitate ridicată începând cu 300 kg / oră până la 4 tone / oră
  • Proiectate și dezvoltate astfel încat să se obțină costuri mici de mentenanță și producție cât mai ridicată, liniile pot funcționa la capacitate maximă 24 / 7
  • Linii de peleți de înaltă calitate, robuste și fiabile produse în Italia din materiale cu proveniență certificată
  • Producție peleți de înaltă calitate, fără aditivi, de origine organică, liniile pot produce peleți clasa A certificată

Layout tehnic linie peleți paie capacitate 1000 kg / oră

Apasă pe semnul + pentru a vedea detalii pentru fiecare componentă a liniei de peleți

Video linii peleți resturi vegetale agricole puse în funcțiune de Wood Expert

YouTube player
YouTube player
YouTube player

Vrei detalii despre fonduri UE 2024 fermieri și linii peleți și brichete resturi vegetale?

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje!

Vrei detalii despre fonduri UE 2024 fermieri și linii peleți și brichete resturi vegetale?

Întreabă experții noștri în utilaje!

Linii brichete din paie, cereale, resturi vegetale agricole

Oferim o gamă largă de linii brichetare disponibile pentru achiziție prin fonduri europene destinate fermierilor în 2024. Prese brichetare hidraulice cu capacitate de producție începând de la 200 kg / oră până la 1000 kg / oră și prese brichetare mecanice cu capacitate de producție de până la 4 tone / oră.

Toate liniile de brichetare pot fi folosite ca mașini individuale cu alimentare și însăcuire manuală dar și complet automatizate, de la materie primă și tocător, transferuri între utilaje, procesul de producție a brichetelor până la însăcuire.

Exemplu linie brichete hidraulică pentru resturi vegetale agricole

Livrere din STOC
Model: PBR
Model: HBR

Video linii brichete resturi vegetale agricole

YouTube player
YouTube player

Vrei detalii despre fonduri UE 2024 fermieri și linii peleți și brichete resturi vegetale?

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje!

Vrei detalii despre fonduri UE 2024 fermieri și linii peleți și brichete resturi vegetale?

Întreabă experții noștri în utilaje!