Programele de finanțare nerambursabilă din Fonduri Europene 2024 oferă oportunități semnificative pentru antreprenorii din industria mobilei, în special pentru fabricile de mobilă din PAL, MDF vopsit și lemn masiv. Aceste fonduri pot sprijini achiziția de echipamente moderne și dezvoltarea afacerilor în sectorul prelucrării lemnului, contribuind la creșterea competitivității și inovației în domeniu.

Ce sunt Fondurile UE și cum Funcționează?

Fondurile UE (Uniunea Europeană) sunt surse de finanțare oferite de Uniunea Europeană pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a statelor membre. Aceste fonduri sunt concepute pentru a reduce disparitățile dintre diferitele regiuni și pentru a promova creșterea economică sustenabilă.

Există mai multe tipuri de fonduri UE destinate fabricilor de mobilă și prelucrarea lemnului în general, printre care se numără:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): Sprijină dezvoltarea economică și socială a regiunilor mai puțin dezvoltate.
 • Fonduri UE prin agențiile pentru dezvoltare regională: Sunt destinate anumitor regiuni ale României prin agenții pentru dezvoltare regionala (ADR) vest, centru, nord-est, sud Muntenia, sud-vest Oltenia, sud-est 
 • Fondul de Coeziune: Destinat țărilor cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 90% din media UE, pentru proiecte de infrastructură și protecția mediului.

Procesul de aplicare

Ghid pas cu pas pentru aplicarea și obținerea fondurilor UE în 2024

Accesarea fondurilor UE pentru o fabrică de mobilă poate părea complexă, dar urmând pașii corecți, procesul devine mai gestionabil. Iată un ghid detaliat pentru a te ajuta să aplici:

 • Identificarea Programului de Finanțare: Începe prin a cerceta programele de finanțare disponibile pentru anul 2024. Unele programe sunt destinate inovării, altele sustenabilității sau dezvoltării regionale. 

 • Consultarea Ghidului Solicitantului: Fiecare program de finanțare are un ghid al solicitantului care detaliază cerințele, criteriile de eligibilitate și procedurile de aplicare. Asigură-te că înțelegi toate cerințele înainte de a începe pregătirea dosarului.

 • Pregătirea Documentației:

  • Formularul de Aplicație: Completează toate secțiunile formularului cu atenție, oferind informații detaliate și precise despre proiectul tău.
  • Planul de Afaceri: Include descrierea obiectivelor proiectului, strategiilor de implementare, resurselor necesare și impactului așteptat.
  • Studiul de Fezabilitate: Prezintă analiza tehnică și economică, demonstrând fezabilitatea proiectului.
  • Bugetul Detaliat: Descrie toate cheltuielile anticipate și sursele de finanțare, incluzând o secțiune pentru costuri neprevăzute.
 • Depunerea Aplicației: Depune documentele online sau la punctele de contact desemnate, respectând termenele limită specificate. Verifică de două ori că toate documentele sunt completate corect și că nu lipsește nimic.

 • Urmărirea Statusului Aplicației: După depunerea aplicației, urmărește statusul acesteia și răspunde prompt la orice solicitare de informații suplimentare din partea evaluatorilor.

Evaluarea Proiectului și Selectarea Beneficiarilor

Procesul de evaluare a proiectelor este riguros și se desfășoară în mai multe etape:

 • Verificarea Eligibilității: În această fază, se verifică dacă aplicantul și proiectul îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate specificate în ghidul solicitantului.
 • Evaluarea Tehnică și Financiară: Proiectele sunt evaluate pe baza calității și fezabilității tehnice, precum și a solidității financiare. Evaluatorii analizează planul de afaceri, studiul de fezabilitate și bugetul pentru a se asigura că proiectul poate fi implementat cu succes.
 • Punctajul și Clasamentul: Proiectele sunt punctate în funcție de criteriile stabilite, cum ar fi inovația, sustenabilitatea, impactul economic și social. Există proiecte unde principiul de acordare a fondurilor UE pentru fabrici de mobilă depinde de anumite criterii esențiale, cum ar fi aportul financiar propriu, numărul de angajați noi, nivelul de sustenabilitate dar există și programe de finanțare mai permisive unde principiul de acordare a fondurilor este “primul venit – primul servit”.
 • Selecția Finală: Comitetul de selecție finalizează lista proiectelor care vor primi finanțare, ținând cont de punctajul obținut și de bugetul disponibil.

Sfaturi pentru un Proiect de Succes

 • Claritate și Coerență: Asigură-te că toate documentele sunt bine structurate și că informațiile sunt prezentate clar și coerent.
 • Documentare Riguroasă: Furnizează dovezi și date concrete care să susțină afirmațiile făcute în aplicație.
 • Colaborare cu Experți: Dacă este posibil, colaborează cu consultanți sau experți în domeniul fondurilor UE pentru a crește șansele de succes.

Eligibilitatea codurilor CAEN pentru fabrici de mobilă

Fabricarea de mobilă este clasificată în România sub diviziunea 31 din Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN).

 • Codul CAEN 3101 ce se referă la fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine și cuprinde atât faza de proiectare și personalizare a design-ului cât și producerea de birouri, scaune de birou, mese de conferințe, dulapuri de depozitare și alte componente de mobilier specifice spațiilor de birouri.
 • Codul CAEN 3102 pentru fabricarea de mobilă pentru bucătării ce se referă toate activitățile legate de producerea de mobilă, de la consultanță în design interior pentru bucătării, la personalizarea designului pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor clienților, inclusiv dimensiuni, culori și finisaje până la producția în fabrică de dulapuri de bucătărie, fronturi din MDF vopsit, insule de bucătărie, blaturi de lucru și alte componente de mobilier specifice bucătăriilor.
 • Codul CAEN 3103 – fabricarea de saltele și somiere cuprinde toate activitățile legate de producerea saltelelor și somierelor, esențiale pentru asigurarea unui somn de calitate și confortul utilizatorilor. În industria de prelucrare a lemnului ne vom referi cu precădere la fabricarea somierelor din lemn care pot fi de diverse tipuri: clasice necesare pentru suportul saltelelor, ajustabile pentru a permite modificarea poziției de dormit și somiere integrate în structura patului, inclusiv paturi cu compartimente de depozitare sau cu design inovativ
 • Codul CAEN specific pentru fabricarea de mobilă neclasificată (n.c.a.) este 3109. Această clasă include activități precum fabricarea de canapele, fotolii, scaune și bănci pentru grădină. Codul 3109 acoperă o gamă largă de produse de mobilier, făcându-l relevant pentru multe tipuri de fabrici de mobilă, inclusiv cele care produc piese din PAL, MDF vopsit și lemn masiv.

Pentru a fi eligibile pentru fonduri UE pentru fabrică mobilă în 2024, firmele trebuie să se asigure că activitatea lor principală se încadrează în aceste coduri CAEN din diviziunea 31, care cuprinde fabricarea mobilei și a produselor conexe din diverse materiale în special PAL, MDF și lemn masiv, cu excepția pietrei, betonului și ceramicii.

De ce să accesezi fonduri UE pentru o fabrică de mobilă?

Accesarea fondurilor UE pentru dezvoltarea unei fabrici de mobilă aduce numeroase beneficii:

 • Finanțare nerambursabilă: Majoritatea fondurilor UE sunt nerambursabile, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie returnate, spre deosebire de împrumuturile tradiționale.
 • Creșterea competitivității: Fondurile permit modernizarea echipamentelor și tehnologiilor, ceea ce duce la produse de calitate superioară și costuri de producție reduse.
 • Expansiunea pieței: Sprijinul financiar poate fi folosit pentru extinderea capacității de producție și accesarea de noi piețe.
 • Sustenabilitate: Proiectele finanțate de UE sunt adesea orientate către dezvoltarea sustenabilă, promovând practici ecologice și eficiente energetic.

Conform unui raport al Comisiei Europene, fabricile de mobilă care au beneficiat de fonduri UE au înregistrat o creștere medie a productivității de 20% și o reducere a costurilor operaționale cu 15%.

Utilaje esențiale producție mobilă PAL, MDF vopsit și lemn masiv

Producția industrială de mobilier din PAL necesită echipamente specializate pentru a asigura eficiența și calitatea produselor finite. Printre echipamentele esențiale se numără:

 • Circularul cu incizor – pentru debitarea precisă a panourilor de PAL 
 • Circular de tăiat în pachet – pentru debitarea mai multopr panouri din PAL, MDF sau lemn masiv în cazul producției industriale de serie 
 • Mașina de aplicat cant ABS automată – pentru finisarea marginilor panourilor din PAL prin aplicarea unui cant, oferind un aspect estetic și durabilitate.
 • CNC-ul cu masă nesting sau cu bare pentru frezarea, găurirea și formatizarea panourilor din MDF și lemn masiv sau CNC de găurire și canelare – pentru realizarea îmbinărilor complexe și precise
 • Robot automat vopsire prin pulverizare panouri MDF și lemn masiv sau o cabină de vopsire cu filtru uscat sau cu filtrare cu apă poziționată într-o cameră presurizată 
 • Instalații exhaustare centralizată pentru fabrici mobilă proiectate pentru a colecta și filtra praful, rumegușul și alte particule rezultate în procesul de prelucrare a lemnului.

Acestea sunt doar câteva exemple de utilaje cu care o fabrică completă de producție mobilă PAL, MDF vopsit sau lemn masiv poate fi echipată. Aceste utilaje permit automatizarea procesului de producție, reducând nevoia de intervenție manuală și crescând productivitatea. De exemplu, CNC-urile și circularele de tăiat în pachet moderne se pot ajusta automat în funcție de piesele introduse, prin scanarea unui cod de bare, facilitând producția de serii sau piese individuale.

Investiția în aceste utilaje performante este crucială pentru atelierele și fabricile care doresc să-și eficientizeze producția și să îmbunătățească calitatea mobilierului din PAL. Utilizarea acestor echipamente avansate nu doar că sporește productivitatea, dar și contribuie la obținerea unor produse finite de înaltă calitate, satisfăcând cerințele pieței moderne.

 

CNC lemn profesionale

CNC masa nesting

Model: JET MASTER RT

CNC lemn profesionale

CNC lemn 5 axe cu bare

Model: JET MASTER T

Masini automate de aplicat cant

Masina de aplicat cant automata – FLEXA 507

Model: FLEXA 507

Roboti de vopsire prin pulverizare

Robot de vopsit prin pulverizare – Dualtech 420

Model: Dualtech 420

Roboti de vopsire prin pulverizare

Cabina vopsire cu filtrare verticala – CS Spray

Model: CS Spray

Masini automate de tamplarie

Masina de slefuit si calibrat – LSM

Model: LSM

Vrei să înființezi sau să modernizezi o fabrică de mobilă cu fonduri UE în 2024?

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje pentru lemn!

Vrei să înființezi sau să modernizezi o fabrică de mobilă cu fonduri UE în 2024?

Întreabă experții noștri în utilaje pentru lemn!

Oportunități finanțare fabrici mobilă prin fonduri europene în 2024

În 2024, fabricile de mobilă din România au acces la diverse programe de finanțare prin fonduri europene nerambursabile.

Programul Tranziție Justă

Program încheiat pe data de 20 mai 2024 a oferit granturi între 200.000 și 5 milioane de euro pentru IMM-uri din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, cu un procent de finanțare de până la 75% pentru întreprinderile din majoritatea acestor județe.

Programul Regional Vest 2021-2027 

Program care cuprinde județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș și are ca scop îmbunătățirea competitivității și productivității prin creșterea capacităților de producție și utilizarea eficientă a resurselor pentru IMM-uri ceea ce include și înființarea sau modernizarea unei fabrici de producție mobilă cu fonduri UE în 2024 în regiunea vest dar și alte activități de prelucrare a lemnului.

Femeia Antreprenor 2024 

Programul “Femeia Antreprenor 2024” oferă finanțare nerambursabilă de până la 200.000 lei pentru societățile comerciale unde o femeie deține cel puțin 50% din capitalul social. Obiectivul este sprijinirea dezvoltării afacerilor conduse de femei. Cheltuielile eligibile includ echipamente tehnologice folosite în fabrici și ateliere de producție mobilă PAL, MDF și lemn masiv.

Sprijinirea tranziției forței de muncă, prioritățile 1-6

Program destinat județelor Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș cu un buget alocat de 110.478.867 euro cu procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant este de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile. În cadrul acestui program cheltuielile eligibile includ crearea și modernizarea fabricilor de mobila prin fonduri UE.

Aceste fonduri pot fi utilizate pentru investiții în active corporale, precum construirea sau extinderea spațiilor de producție și achiziționarea de echipamente noi.

Exemple de fabrici de mobilă finanțate din Fonduri UE

Wood Expert Industry oferă clienților soluții personalizate și linii de producție mobilă PAL, MDF vopsit și lemn masiv echipate cu utilaje de ultimă generație de la producători de top în Europa.

 • Linie producție mobilă PAL și MDF vopsit în județul Olt finanțat prin fonduri UE ce include un circular cu incizor și masă mobilă, mașină de aplicat cant ABS automată, CNC cu masă nesting în 3 axe, cabină presurizată și cabină de vopsire cu filtrare cu apă.
 • Fabrică mobilă PAL și MDF vopsit în județul Ialomița achiziție prin fonduri europene echipată cu CNC masă nesting în 4 axe, mașină de calibrat și șlefuit, mașină de șlefuit canturi și profile, robot de vopsire panouri din lemn în 5 axe.
 • Fabrică mobilă PAL și MDF vopsit și înfoliat în județul Călărași completă cu CNC în 3 axe cu bare, circular de tăiat în pachet, robot de vopsire, cameră presurizată uscare și cabină vopsire cu filtrare uscată, presă vacuum de înfoliat panouri MDF cu suprafețe profilate, mașină de aplicat cant ABS automată și instalație exhaustare centralizată cu saci

YouTube player

YouTube player

YouTube player

Vrei să înființezi sau să modernizezi o fabrică de mobilă cu fonduri UE în 2024?

Întreabă unul dintre experții noști în utilaje pentru lemn!

Vrei să înființezi sau să modernizezi o fabrică de mobilă cu fonduri UE în 2024?

Întreabă experții noștri în utilaje pentru lemn!