Femeia antreprenor 2022
în industria de prelucrare a lemnului

Finanțare nerambursabilă pentru utilaje de tăiere și rindeluire și fabricarea de mobilier PAL / MDF/ lemn

 • Atelier complet pentru mobila din PAL / MDF
 • Atelier complet pentru mobila lemn masiv
 • Instalatii debitare busteni cu panza panglica orizontala
 • Instalatii de brichetat 
 • Linie completa de imbinat in dinti
 • Camera de uscare cherestea si cazan
 • Masina de prelucrat pe 4 fete cu 6 arbori
 • Instalatii de peletizat rumegus / resturi vegetale

Femeia antreprenor 2022 este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii. Programul de finantare Femeia Manager 2022 asa cum mai este numit, se adreseaza in special femeilor antreprenor ce doresc să înceapă un business în industria de prelucrare a lemnului. Mai multe detalii

Femeia antreprenor 2022 – oferte utilaje prelucrare lemn

Cere oferta personalizata completand formularul de mai jos mai jos

Condiții generale acordare fonduri nerambursabile – Femeia antreprenor 2022

 • Firmă înființată începând cu 01 ianuarie 2020 inclusiv;
 • Finanțare 85-95%, dar nu mai mult de 200.000 lei;
 • Beneficiarul angajează 1 persoana pentru o finanțare de 100.000 lei;
 • Beneficiarul angajează 2 persoane pentru o finanțare de 200.000 lei;
 • Suma forfertară (salarii, chirii, utilități, etc) – maxim 60.000 lei;
 • Locurile de munca create vor trebui menținute 2 ani pentru a obtine finanțarea maximă de 200.000 lei;
Femeia antreprenor 2022 - fonduri nerambursabile

Femeia antreprenor 2022 – grila de punctaj

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC 20
Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC 15
Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC precum  și activități de Servicii și Comerț 10
Valoarea aportului propriu
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Criterii aferente investiției
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă
Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 10
Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0
Criterii aferente cursurilor de pregatire antreprenoriala
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 5
asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 5
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 0
Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal
Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități. 10
NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități. 0
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului
Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărcin a unui drept de proprietate industrială. 10
NU declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui drept de proprietate industrială. 0