Obțineți fonduri europene în 2024 pentru fabrici de reciclare prin programul PNRR c3 i1.d, publicat în formă finală de Administrația Fondului pentru Mediu prin construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară.

Altfel spus, puteți obține fonduri UE pentru crearea unei noi unități de reciclare, diversificarea unității existente sau extinderea capacității unei unități existente cu valoarea minimă de finanțăre de 500.000 EUR și maximă de 8.400.000 EUR pe proiect.

Depunerea se va face online începând cu 14 mai 2024, ora 10:00 și se va închide pe 16 august 2024, ora 23:59 în limita bugetului maxim alocat în valoare de 220 mil EUR.

Ce coduri CAEN pot obține fonduri pentru fabrici de reciclare?

Sunt solicitanți eligibili operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deşeurilor periculoase

Compania dvs. are unul dintre codurile CAEN eligibile și caută utilaje de reciclare?

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Compania dvs. îndeplinește criteriile de eligibilitate și caută utilaje de reciclare?

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Tel: 0732.672.147

Care sunt condițiile specifice pentru obținerea fondurilor UE pentru fabrici de reciclare?

 • Beneficiarul ajutorului de stat este obligat să contribuie financiar cu cel puțin 25% din costurile eligibile, limitând astfel ajutorul de stat regional la un maxim de 75% din aceste costuri.
 • Dacă procentul ajutorului de stat regional este mai mic de 75%, beneficiarul va trebui să completeze diferența, asigurând o contribuție financiară suplimentară, pentru a acoperi integral 100% din cheltuielile eligibile.
 • Perioada de implementare a proiectului pentru punerea în funcțiune a unei fabrici de reciclare nu poate depăși data de 30 iunie 2026
 • Beneficiarul trebuie să mențină investiția pe o perioadă de minim 5 ani pentru întreprinderi mari și minim 3 ani pentru IMM-uri

Atenție: Nu sunt eligibile proiectele care includ doar activități de pregătire pentru reciclarea deșeurilor și/sau activități realizate după reciclare în vederea obținerii de produse finite din materialele rezultate în procesul de reciclare. De asemenea, cheltuielile cu activitățile care presupun colectarea și transportul deșeurilor care fac obiectul proiectului nu sunt eligibile.

Care sunt cheltuielile eligibile pentru obținerea fondurilor UE pentru fabrici de reciclare?

 • Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor pentru reciclare, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului).
 • Cheltuieli cu realizarea construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor).
 • Cheltuielile cu soluţiile de energie regenerabilă sunt eligibile în limita a 5% din totalul celorlalte cheltuieli eligibile și vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale.

Atenție: Nu sunt eligibile cheltuielile aferente achiziției terenurilor, echipamente reciclare second-hand, comisioane, taxe, TVA, cheltuieli de consultanță, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, etc. 

Compania dvs. îndeplinește criteriile de eligibilitate și caută utilaje de reciclare?

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Compania dvs. indeplinește criteriile de eligibilitate pentru obținerea fondurilor UE?

Întreabă experții noștri în utilaje și soluții pentru reciclarea deșeurilor!

Tel: 0732.672.147

Care sunt criteriile de selecție pentru obținerea fondurilor europene pentru fabrici de reciclare?

Selecția proiectelor ce vor fi finanțate pentru obținerea fondurilor UE în domeniul reciclării deșeurilor se va face după mai multe criterii însă cele principale, fiind considerate criterii majore, sunt enumerate mai jos apoi în tabel vom detalia 

 • Gradul de maturitate a proiectului – proiectele fără lucrări primesc din start acest punctaj
 • Rezultatul reciclării – proporția materialului reciclat din total
 • Cifra de afaceri – aici primesc punctaj doar afacerile ce au o cifra de afaceri de minim 1 mil de lei
 • Tipul de deșeu reciclat – deșeurile municipale vor obține cel mai mare punctaj
 • Gradul de digitalizare a investițiilor – pentru punctaj maxim procesul de digitalizare trebuie să fie în proporție de peste 70% din totalul bugetat

Atenție însă, punctarea cu zero la capitolul grad de digitalizare nu conduce la respingerea proiectului. În cazul unuia sau mai multor proiecte cu punctaj egal, prioritizarea la finanţare este dată de totalul punctajului obţinut la acest criteriu.

Mai multe detalii

Tipuri de fabrici de reciclare ce pot fi înființate sau modernizate prin fonduri europene 2024?

 • Fabrică de reciclare a deșeurilor municipale (hârtie, carton, plastic, PET, sticlă)
 • Fabrică de reciclare metale feroase și neferoase
 • Fabrică de reciclare cuciucuri (anvelope)
 • Fabrică de reciclare DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice)
 • Fabrică de reciclare vehicule scoase din uz

În acest sens Wood Expert Industry prin divizia de reciclare vă oferă toată gama de utilaje necesare în orice tip de fabrică de reciclare, linii complete și instalații complet automatizate, cu un grad mare de digitalizare, ce vă pot oferi punctaj maxim în vederea obținerii fondurilor europene în 2024.

Dedicați inovației și productivității

Vezi aici o gamă completă de soluții pentru fabrici de reciclare!

Dedicați inovației și productivității

Vezi aici o gamă completă de soluții pentru fabrici de reciclare!